Nam Sách duy trì 100 ha sản xuất rau an toàn

THỨ SÁU, 23/09/2022 17:25:41

Vụ đông năm 2022-2023, huyện Nam Sách tiếp tục xây dựng 5 mô hình sản xuất rau an toàn với tổng diện tích gần 100 ha, tập trung nhiều nhất ở xã Thái Tân.


Nam Sách hiện có 73 ha trồng cà rốt và rau mùi tàu theo tiêu chuẩn VietGAP

Trong đó có 73 ha cà rốt và mùi tàu trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; 10 ha trồng cải bắp, su lơ, su hào an toàn. Còn lại là vùng trồng cà rốt và ngưu bàng theo tiêu chuẩn GlobalGAP của HTX Nông nghiệp Senfarm. Đây là năm thứ 2 huyện duy trì vùng sản xuất rau an toàn. 

Năm nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện giảm khoảng 200 ha ở các xã An Bình, An Lâm… do chuyển đổi sang phát triển công nghiệp.

Vụ này, huyện Nam Sách phấn đấu trồng 2.700 ha cây vụ đông, tương đương năm trước. Huyện khuyến khích các địa phương mở rộng tối đa diện tích trồng cây vụ đông, nhất là ở các địa phương có truyền thống sản xuất như Nam Trung, Hợp Tiến, An Sơn, Nam Hồng...

TH