Lúa mùa thu muộn hơn từ 5 - 7 ngày

THỨ BA, 27/09/2022 13:41:00

Hiện nay, trà mùa sớm và mùa trung đang giai đoạn trỗ đến chín đỏ đuôi; trà mùa muộn đang giai đoạn đứng cái, làm đòng.


Dự kiến, trà mùa sớm và mùa trung sẽ cho thu hoạch muộn hơn vụ mùa trước
Dự kiến, trà mùa sớm và mùa trung sẽ cho thu hoạch từ cuối tháng 9 đến tháng 10, thu tập trung khoảng giữa tháng 10, muộn hơn từ 5 - 7 ngày so với cùng kỳ năm trước. Trà mùa muộn thu hoạch đầu tháng 11. Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi, lúa ít sâu bệnh hơn trước, năng suất lúa ước đạt 60 tạ/ha, tương đương với vụ mùa năm trước.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mặc dù các trà lúa thu hoạch muộn hơn so với mọi năm nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ trồng cây vụ đông sớm. Nguyên nhân do phần lớn diện tích cây vụ đông sớm đều trồng ở các vùng chuyên canh rau màu. Đến ngày 26.9, toàn tỉnh đã trồng được khoảng 4.000ha cây vụ đông sớm, nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước.
TRẦN HIỀN