Công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

THỨ SÁU, 15/10/2021 09:12:08

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

TP Hải Dương
Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 nêu rõ Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND TP Hải Dương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở TP Hải Dương luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân đã mang lại những thành quả to lớn.

Đến nay, 100% số xã của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố khởi sắc, kinh tế phát triển…
Theo TTXVN