Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo hồ đập tại Chí Linh

THỨ BẢY, 01/10/2022 14:43:57

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 30.9 các hạng mục công trình thuộc tiểu dự án cơ bản hoàn thành.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh kiểm tra thực tế tại hồ Phú Lợi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh vừa phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện tiểu dự án sửa chữa và nâng cấp an toàn hồ đập (WB8) tại TP Chí Linh.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 30.9 các hạng mục công trình thuộc tiểu dự án cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc do hiện trạng công trình không phù hợp với thiết kế, cần phải điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu về tiến độ, sản xuất. Đó là điều chỉnh, bổ sung hạng mục tràn xả lũ và kênh nối tiếp hồ Phú Lợi (phường Bến Tắm); bổ sung cống tưới hồ Chín Thượng; điều chỉnh giải pháp thiết kế tuyến đập hồ Đá Trắng (cùng thuộc xã Bắc An); kiên cố hoá 2 đoạn kênh dẫn sau tràn và sau cống dưới (xã Lê Lợi). 

Để bảo đảm hoàn thành các hạng mục, công trình trước ngày 31.12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ điều chỉnh, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh thực hiện các hạng mục, tăng cường quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị quản lý chủ động lập, tổ chức kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với thiên tai có thể xảy ra, bảo vệ an toàn công trình và vùng hạ du; có phương án tích nước ở các hồ phục vụ sản xuất, dân sinh.

Trước đó, UBND tỉnh có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành an toàn hồ đập thuỷ lợi. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các biện pháp để khắc phục tồn tại, bất cập trong thực hiện các quy định về quản lý an toàn hồ đập; cải tạo, nạo vét hồ chứa nước; thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ an toàn hồ đập...

Toàn tỉnh có 68 hồ đập làm nhiệm vụ cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp kết hợp cắt, giảm lũ bảo đảm an toàn cho vùng hạ du ở TP Chí Linh. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tại Hải Dương do Ngân hàng Thế giới tài trợ gồm 11 hạng mục tại các hồ đập Phú Lợi, Hố Dầu (phường Bến Tắm); Nghè Lấm, Bến Tắm (phường Hoàng Tân); Cánh Gà, Hố Vễn, Hố Gỗ (xã Lê Lợi); Chín Thượng, Lộc Đa, Đá Trắng (xã Bắc An) và Trại Sen (phường Văn An).

HOÀNG LINH