Gia Lộc phân 3 vùng tiêu úng khi xảy ra mưa lớn

THỨ BẢY, 18/06/2022 12:08:03

Để chủ động tiêu thoát nước cho gần 10.000 ha lưu vực khi xảy ra mưa lớn, huyện Gia Lộc phân 3 vùng tiêu úng.


Huyện Gia Lộc có 24 trạm bơm tiêu và 30 điểm bơm

Với lưu vực tiêu của trạm bơm Đoàn Thượng, sẵn sàng bơm tiêu khi lượng mưa đạt mức 300 mm và tiêu hỗ trợ cho các trạm bơm Thanh Xá, Khuông Phụ, Hồng Hưng B khi cần thiết. Vùng tiêu của các trạm bơm Hồng Hưng A, Hồng Hưng B, Quang Tiền, Khuông Phụ, Chệnh, Hoàng Diệu, Thống Kênh, Quang Minh, Bùi Hạ, Cầu Guốc sẽ chủ động bơm tháo gạn khi dự báo có mưa lớn. Vùng tiêu tự chảy ven kênh Chùa So-Quảng Giang sẽ chuẩn bị thiết bị điện, máy bơm điện, máy bơm dầu để tập trung tiêu úng khi mực nước kênh dâng cao.

Huyện Gia Lộc có 24 trạm bơm tiêu với 78 máy bơm có tổng công suất 195.700 m3/giờ. Huyện có 30 điểm bơm do địa phương quản lý với 50 máy bơm, công suất 49.740 m3/giờ. Ngoài ra, huyện còn được hỗ trợ bơm tiêu úng từ trạm bơm Đò Neo (Tứ Kỳ) với lưu vực bơm tiêu hơn 2.000 ha.

PV