Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 bằng giá năm 2021

THỨ TƯ, 07/12/2022 16:00:21

Thông tin trên nêu tại tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Nghị quyết quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.

>>> [Tường thuật trực tuyến] Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
>>> Tăng trưởng GRDP của Hải Dương đứng thứ 8 trong đồng bằng sông Hồng
>>>
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

>>> Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
>>>
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 64,7% kế hoạch
>>>
Xem xét tăng thu học phí, tỉnh hỗ trợ gần 174,4 tỷ đồng chênh lệch năm đầu tiên


Nội dung được trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 7-8.12.

Theo tờ trình, giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 bằng với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.

Ở vùng đồng bằng, giá tưới tiêu bằng động lực là 1.646 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực là 1.152 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ là 1.399 đồng/ha/vụ. Ở vùng viền núi, mức giá này được quy định cao hơn 100-200 đồng/ha/vụ so với vùng đồng bằng.

Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá bằng 60% mức giá trên; trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá bằng 40%; chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá bằng 50%. Trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì mức giá bằng 70% giá tưới tiêu bằng trọng lực.

Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ đông được tính bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa.

Giá cấp nước để nuôi thủy sản là 2,5 triệu đồng/ha/năm. Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản lợi dụng thủy triều được tính bằng 50% mức giá quy định.

Giá đối với các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây dược liệu tính theo diện tích ha với mức giá bằng 80% mức giá đối với đất trồng lúa cho một năm do hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đo đếm nước theo mét khối. 

Mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 bằng 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các đối tượng quy định từ khoản 1 đến khoản 5 điều 11 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30.8.2018. Thời gian thực hiện giá, mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày 1.1 đến ngày 31.12.2022.
PHONG TUYẾT