Giống lúa nếp Hương cho năng suất cao

THỨ TƯ, 06/10/2021 18:13:24

Sáng 6.10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa nếp Hương tại xã Quốc Tuấn (Nam Sách).


Giống lúa nếp Hương năng suất đạt từ 61,1 - 65,3 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng từ 9,7 - 12,5 tạ/ha

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình sản xuất giống lúa nếp Hương với kỹ thuật cấy máy bằng mạ khay trên tổng diện tích 50 ha tại các xã Phạm Kha, Hồng Quang (Thanh Miện), Quốc Tuấn (Nam Sách) và Hùng Thắng (Bình Giang). Kết quả cho thấy, giống nếp Hương có thời gian sinh trưởng ở vụ mùa từ 103 - 105 ngày, ngắn hơn giống đối chứng NT 202 từ 5 - 7 ngày, khả năng chống đổ và chịu sâu bệnh tốt hơn. Năng suất lúa đạt từ 61,1 - 65,3 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng từ 9,7 - 12,5 tạ/ha. Sau khi trừ chi phí, lúa nếp Hương cho lãi 8,3 triệu đồng/ha, cao hơn 8 triệu đồng/ha so với lúa NT 202. 

Giống lúa nếp Hương sinh trưởng, phát triển tốt và thích hợp với điều kiện canh tác trên địa bàn tỉnh. 

PV