Hải Dương cơ bản trồng xong cây vụ đông sớm

THỨ NĂM, 06/10/2022 18:09:20

Nông dân trong tỉnh đã trồng được hơn 5.700 ha cây vụ đông sớm, vượt khoảng 100 ha so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân huyện Gia Lộc đã trồng 1.100 ha cây vụ đông sớm, dẫn đầu toàn tỉnh
Đến ngày 6.10, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản trồng xong cây vụ đông sớm. Nông dân các vùng đã trồng hơn 5.700 ha cây vụ đông sớm, vượt khoảng 100 ha so với cùng kỳ năm trước và đạt 27% kế hoạch cả vụ.

Huyện Gia Lộc trồng được 1.100 ha, dẫn đầu toàn tỉnh; tiếp đến là các huyện Kim Thành (980 ha), Nam Sách (750 ha). Một số loại cây vụ đông sớm được trồng nhiều như cà rốt (926 ha), cải bắp (822 ha), ngô (574 ha), hành tỏi (542 ha), hơn 1.500 ha rau ăn lá các loại... Thời vụ trồng cây vụ đông sớm kéo dài tới ngày 10.10, sau đó nông dân bắt đầu trồng cây vụ đông chính vụ.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nông dân tranh thủ thời tiết hanh khô thuận lợi, thu hoạch nhanh diện tích trà mùa sớm, mùa trung đã chín, giải phóng quỹ đất để trồng cây vụ đông và các loại rau ăn lá. Bảo đảm đủ nước cho lúa mùa muộn vào chắc và chú ý theo dõi, dự báo, hướng dẫn phòng trừ kịp thời vụ bệnh thối thân, đạo ôn cổ bông và rầy nâu.
TRẦN HIỀN