Hai giống táo mới cho nông dân Hải Dương thu lãi hàng trăm triệu đồng

THỨ BA, 28/03/2023 18:15:15

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã xây dựng mô hình sản xuất giống táo mới VC01, VC04 trên địa bàn Hải Dương cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn các giống cũ.


Ban Chủ nhiệm đề tài đánh giá thực tế mô hình trồng táo VC01 và VC04 (ảnh cơ sở cung cấp)
Sau 2 năm 2021-2022, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, đơn vị chủ trì đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất giống táo mới VC01, VC04 trên địa bàn tỉnh Hải Dương” đã đưa ra được quy trình, đánh giá được hiệu quả của mô hình. Đây là 2 giống táo có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao.

Đề tài xây dựng mô hình và chuyển giao thành công kỹ thuật sản xuất giống táo mới VC01, VC04 rộng 20 ha ở các huyện Gia Lộc, Kim Thành và TP Chí Linh. Năm đầu tiên, năng suất táo đạt 6,16 - 7,52 tấn quả/ha, cho thu nhập từ 59,38 - 100 triệu đồng/ha. Năm thứ 2, năng suất đạt 14,47 - 19,37 tấn quả/ha, thu nhập từ 220,79 – 331,66 triệu đồng/ha. Các mô hình cải tạo cho năng suất tăng từ 20,5 - 26,7% so với mô hình đối chứng. 

Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài sản xuất giống táo mới VC01, VC04
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các HTX… tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất và quy trình kỹ thuật thâm canh các giống táo mới, chuyển đổi cây ăn quả trong tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh.

Đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu sáng 28.3.
TH