Hỗ trợ 74 mô hình máy cấy mạ khay

THỨ BA, 07/02/2023 09:15:53

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh xây dựng 74 mô hình cấy máy với tổng diện tích hơn 470 ha, giảm 2 mô hình so với vụ đông xuân năm trước.


Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh xây dựng 74 mô hình cấy máy với tổng diện tích hơn 470 ha

 
Trong đó có 47 mô hình trình diễn cấy máy, quy mô từ 3 - 4 ha/mô hình; 27 mô hình cấy máy mở rộng, quy mô từ 10 - 20 ha/mô hình. Huyện Bình Giang và Thanh Miện tiếp tục là địa phương có nhiều mô hình cấy máy nhất tỉnh. Thị xã Kinh Môn và huyện Gia Lộc không có mô hình máy cấy mạ khay.

Theo Đề án "Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 - 2025", mô hình trình diễn cấy máy được hỗ trợ khoảng 3,7 triệu đồng/ha; các mô hình cấy máy mở rộng được hỗ trợ khoảng 2,2 triệu đồng/ha.

Mô hình cấy lúa bằng máy được áp dụng ở tỉnh qua nhiều năm đã chứng minh nhiều ưu điểm như tăng năng suất, giảm chi phí... Việc hỗ trợ các mô hình cấy máy giúp đẩy nhanh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, giải quyết vấn đề thiếu lao động trong nông nghiệp.
 
TRẦN HIỀN