Hỗ trợ 76 mô hình cấy máy

THỨ BA, 25/01/2022 21:34:44

Việc hỗ trợ các mô hình cấy máy giúp đẩy nhanh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa của tỉnh nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, giải quyết vấn đề thiếu lao động trong nông nghiệp.


Huyện Bình Giang và Thanh Miện là 2 địa phương có nhiều mô hình cấy máy của tỉnh
Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh xây dựng 76 mô hình cấy máy với tổng diện tích hơn 500 ha. 50 mô hình trình diễn cấy máy, quy mô từ 3 - 4 ha/mô hình; 26 mô hình cấy máy mở rộng, quy mô từ 10 - 20 ha/mô hình. Các huyện Bình Giang, Thanh Miện có nhiều mô hình cấy máy. Thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương mỗi nơi chỉ có duy nhất 1 mô hình này.

Theo Đề án "Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 - 2025", mô hình trình diễn cấy máy được hỗ trợ hơn 3,7 triệu đồng/ha; các mô hình cấy máy mở rộng được hỗ trợ hơn 2,2 triệu đồng/ha.
TRẦN HIỀN