​Hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP lần đầu

THỨ HAI, 06/02/2023 20:21:29

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh vừa hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí công bố chất lượng cho 40 sản phẩm của 34 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

Các sản phẩm tham gia OCOP được hỗ trợ lần đầu giúp các chủ thể nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường

Các sản phẩm được hỗ trợ như đông trùng hạ thảo An Bảo Khang, hành khô Kinh Môn, ổi Thất Hùng, nấm sò sấy khô Anh Dũng... Đơn vị cũng hỗ trợ thiết kế, in bao bì, tem, nhãn các sản phẩm OCOP cho 23 chủ thể. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/sản phẩm.

Đây đều là các sản phẩm lần đầu tham gia Chương trình OCOP. Việc hỗ trợ các chủ thể tạo sự chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, dễ dàng tiếp cận thị trường. Việc công bố chất lượng sản phẩm, hỗ trợ bao bì, nhãn mác… cũng là yếu tố giúp sản phẩm đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, đồng thời mở ra nhiều lối đi mới cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
PV