Hơn 87% số công trình xây dựng trên đất nông nghiệp ở Kinh Môn chuyển đổi vượt diện tích cho phép

THỨ NĂM, 24/11/2022 12:02:20

Theo UBND thị xã Kinh Môn, trên địa bàn hiện có 2.324 hộ, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi với diện tích 512,6ha.

Có 2.909 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chuyển đổi, gồm 370 công trình xây dựng dưới 20 m2, còn lại trên 20m2 (chiếm 87,3%). 

Qua kiểm tra, rà soát quỹ đất công do UBND cấp xã quản lý cho thấy, hiện có 848 hộ, cá nhân nhận thầu khoán với diện tích 143,34 ha. Còn 51,2 ha diện tích đất công UBND cấp xã đang quản lý sử dụng, chưa khoán thầu.

Theo đánh giá của UBND thị xã Kinh Môn, việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi gặp nhiều khó khăn, còn có nhiều vùng chuyển đổi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; nhiều công trình xây dựng vượt quá diện tích theo quy định của UBND tỉnh (mỗi vùng đất chuyển đổi chỉ được xây dựng một nhà trông coi  diện tích không quá 20 m2). Việc quản lý đất công chưa chặt chẽ, nhiều diện tích đất công ích bị sử dụng sai mục đích. Một số xã, phường để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất nông nghiệp, cho mượn đất 5% hoặc bỏ hoang hóa…

Tháng 8.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện rà soát, báo cáo kết quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi và đất công do UBND cấp xã quản lý trong các khu dân cư nông thôn và khu dân cư đô thị.
PV