Khảo nghiệm 6 giống lúa mới có triển vọng

THỨ BA, 07/12/2021 08:30:00

Đây là vụ thứ hai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các giống lúa này vào sản xuất thử nghiệm.

Các giống lúa được khảo nghiệm có triển vọng sẽ đưa vào cơ cấu vụ tới

Vụ đông xuân năm 2021 - 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa 6 giống lúa mới vào sản xuất khảo nghiệm, gồm các giống lúa thuần BC15 kháng đạo ôn, TBR 89, VNR 95, BQ, nếp Ngọc Lam và lúa lai Phúc Thái 168. 

Ở vụ đông xuân trước, các giống lúa này cho năng suất cao từ 70-75 tạ/ha, chất lượng gạo thơm ngon và được thị trường ưa chuộng.

Các giống lúa mới sẽ được sản xuất thử từ 1-3 ha/vùng. Đây là các giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống chịu sâu bệnh và có triển vọng phát triển ở các vụ tới. Căn cứ vào thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức đánh giá, nếu phù hợp điều kiện canh tác của tỉnh sẽ đưa các giống lúa này vào cơ cấu mùa vụ, thay thế các giống lúa dài ngày và các giống lúa cũ có dấu hiệu bị thoái hóa.
TRẦN HIỀN