Lần đầu tiên Nam Sách xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

THỨ BẢY, 23/10/2021 09:41:10

Vụ đông năm nay, huyện Nam Sách xây dựng 5 mô hình sản xuất rau an toàn với tổng diện tích gần 100 ha.


Lần đầu tiên xã Thái Tân xây dựng vùng trồng cà rốt theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích hơn 60 ha

Đây là năm đầu tiên huyện Nam Sách xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, tập trung nhiều nhất ở xã Thái Tân với hơn 60 ha, còn lại ở một số xã khác với quy mô 5-10 ha.

Trong đó có 73 ha cà rốt và mùi tàu trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; 10 ha trồng cải bắp, su lơ, su hào an toàn. Còn lại là vùng trồng cà rốt và ngưu bàng theo tiêu chuẩn GlobalGAP của HTX Nông nghiệp Senfarm.

Các vùng trồng rau an toàn được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thuốc bảo vệ thực vật; thuê tư vấn, đánh giá để cấp giấy chứng nhận sản xuất.

Ngành nông nghiệp hướng dẫn các hộ tham gia mô hình kỹ thuật sản xuất rau an toàn, bảo đảm chất lượng nông sản hướng tới xuất khẩu.

TRẦN HIỀN