Một người ở Kim Thành đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021"

THỨ SÁU, 03/12/2021 11:20:49

Trong Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" diễn ra tối 2.12 tại Hà Nội, Hải Dương có 1 người được nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021".


Anh Nguyễn Văn Nam ở xã Cổ Dũng (Kim Thành) nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021"

Đó là anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1980) ở xã Cổ Dũng.

Anh Nam có mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi, nuôi lợn, gia cầm, cấy nếp Quýt. Mỗi năm, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 2.500 tấn, sản xuất 30.000 tấn phân bón, ngoài ra còn cấy nếp Quýt theo quy trình sản xuất sạch...

Lợi nhuận từ mô hình kinh tế của anh Nam đạt hàng tỷ đồng/năm. Số lượng lao động sử dụng thường xuyên và mùa vụ khoảng 270 người. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương.

PV