Năng suất lúa ST25 trên bãi rươi tăng 10%

THỨ SÁU, 24/06/2022 10:35:08

Theo HTX Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh (Tứ Kỳ), vụ này, năng suất lúa ST25 cấy trên bãi rươi đạt từ 1,9 - 2,1 tạ/sào, tăng 10% so với vụ trước.


Hiện người dân xã An Thanh (Tứ Kỳ) đã thu hoạch được 90% diện tích lúa ST 25 trên bãi rươi

Hiện HTX thu mua thóc tươi tại ruộng với giá 8.500 đồng/kg, cao hơn từ 1.000-2.000 đồng/kg so với các giống lúa được canh tác theo hướng hữu cơ khác.

Đây là vụ thứ hai xã An Thanh đưa giống ST25 vào gieo cấy ở vùng bãi rươi với diện tích 105ha. HTX Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh kết nối với Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh (Gạo Bảo Minh) ở TP Hà Nội bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Hiện người dân đã thu hoạch được 90% diện tích.

PV