Nông dân Hải Dương chăm sóc rau màu, lúa sau mưa úng

THỨ BA, 16/08/2022 10:26:52

Nông dân ở các vùng sản xuất rau màu tập trung của tỉnh Hải Dương đang tích cực chăm sóc rau màu, lúa sau mưa úng.


Nông dân Phạm Kha (Thanh Miện) khẩn trương thu hoạch hành

 Đối với diện tích lúa bị ngập, nông dân vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, ốc và trứng ốc bươu vàng, cỏ dại. Té nước rửa lá lúa để không bị bùn đất bám trên bề mặt lá, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa quang hợp. Dặm tỉa những diện tích bị chết, mất khoảng cách, bảo đảm mật độ.

Đối với rau màu, tiếp tục thu hoạch nhanh diện tích đã đến thời kỳ để bảo đảm năng suất và chất lượng. Những diện tích chưa đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại, sau khi nước rút bà con nông dân đã vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ cây héo, gãy; chăm sóc, trồng dặm để cây phục hồi phát triển, làm lưới che để giảm thiệt hại do mưa lớn gây ra. Phun các loại thuốc phòng trừ nấm hại để phòng trừ nấm lở cổ rễ, kết hợp chế phẩm chăm sóc bổ sung, bón thêm phân khi thời tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi. 

Đối với diện tích đã thu hoạch, bà con vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất và tranh thủ gieo trồng rau ngắn ngày hoặc ngâm ngả diệt mầm mống sâu bệnh, chuẩn bị đất cho trồng cây vụ đông sớm.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 2, hơn 5.600 ha lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng do mưa lớn. 
TRẦN HIỀN