Nước ở cống Cầu Xe, An Thổ bị nhiễm mặn sớm

THỨ SÁU, 03/12/2021 05:55:50

Tình trạng nhiễm mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ vụ đông xuân 2021-2022 xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm.


Hệ thống điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Những ngày qua, tại cửa cống Cầu Xe, An Thổ (Tứ Kỳ) thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải xuất hiện tình trạng nước bị nhiễm mặn. Độ mặn đo được đạt 0,1 phần nghìn, chưa ảnh hưởng đến việc lấy nước ngược phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm mặn xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 tháng nên cần phải thường xuyên theo dõi, quan trắc độ mặn theo giờ để có phương án điều tiết thủy lợi, không được lấy nước khi độ mặn vượt 1 phần nghìn.

Theo dự báo, vụ đông xuân 2021-2022, mực nước sông ngoài tiếp tục xuống thấp, độ mặn cao hơn vụ trước, khả năng xảy ra nhiều vào cuối tháng 12.2021, tháng 1.2022. Ngoài khu vực Bắc Hưng Hải, các vùng hạ lưu ở Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà cần đề phòng nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng.

PV