Tứ Kỳ có 9 cơ sở chăn nuôi và thủy sản được hỗ trợ

THỨ NĂM, 06/10/2022 20:47:44

Huyện còn có 3 vùng nuôi thủy sản tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP được hỗ trợ với tổng diện tích 28 ha

Năm 2022, huyện Tứ Kỳ có 6 cơ sở được hỗ trợ chăn nuôi theo tiêu chuẩn GAHP và chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật. Trong đó 3 cơ sở nuôi vịt đẻ trứng quy mô từ 1.000-3.000 con ở xã Chí Minh, 1 cơ sở chăn nuôi gà thịt ở xã Cộng Lạc với quy mô 6.000 con và 2 cơ sở chăn nuôi lợn ở xã Văn Tố với quy mô tổng đàn khoảng 500 con. Ngoài ra, địa phương còn có 3 vùng nuôi thủy sản tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP được hỗ trợ với tổng diện tích 28 ha đều ở thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ.

Các cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ đều bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và chăn nuôi quy mô vừa trở lên. Các vùng nuôi thủy sản tập trung có quy mô từ 5 ha trở lên và bảo đảm các điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, không nằm trong khu vực được quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp trong vòng 5 năm và phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương. Các hộ sẽ được hỗ trợ một lần tối đa 30 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi và 10 triệu đồng/ha nuôi thủy sản tập trung để mua chế phẩm sinh học, hóa chất cải tạo hệ thống nước thải chăn nuôi đáp ứng điều kiện sản xuất theo quy trình VietGAP và an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, mỗi cơ sở chăn nuôi, vùng thủy sản được hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí tư vấn, tập huấn và hỗ trợ đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Hiện nay, các chủ cơ sở chăn nuôi và nuôi thủy sản tập trung được ngành nông nghiệp hỗ trợ tư vấn, đánh giá và tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn GAP.
TH