Tứ Kỳ đầu tư hơn 12 tỷ đồng làm đường ra vùng nuôi thủy sản tập trung

THỨ BẢY, 13/08/2022 13:20:11

Các tuyến đường này được đổ bê tông rộng 3 m, dày 20 cm.

Năm 2022, huyện Tứ Kỳ đầu tư hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ 3 xã Tái Sơn, Tân Kỳ và Quang Trung làm hơn 4 km đường ra vùng nuôi thủy sản tập trung, vùng khai thác rươi cáy.

Hiện đã hoàn thành tuyến đường dài 2 km ở xã Quang Trung ra vùng khai thác rươi cáy. Tuyến đường ra vùng nuôi thủy sản ở các xã Tân Kỳ và Tái Sơn dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. 

Việc đầu tư làm các tuyến đường góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng diện tích khai thác rươi cáy, đồng thời hoàn thiện xây dựng liên vùng nuôi thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao ở Tái Sơn - Quang Phục - Tân Kỳ với tổng diện tích 296 ha. 

PV