Xã Thái Tân tưới nước tiết kiệm gần 80 ha rau màu

THỨ BẢY, 26/11/2022 08:16:49

Sau 2 tháng hoạt động công trình nước tưới tiết kiệm đã phát huy hiệu quả.


Công trình tưới nước tiết kiệm đã giúp nông dân giảm chi phí sản xuất

Theo HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Thái Tân (Nam Sách), vụ đông năm nay, lần đầu tiên địa phương ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm vào sản xuất rau màu với diện tích gần 80 ha ở ngoài bãi sông thôn Mạc Bình. 

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, công trình nước tưới tiết kiệm đã phát huy hiệu quả. HTX đảm nhận điều hành nước tưới luân phiên theo từng khu vực, áp lực nước cao nên các khu vực được phân bố đồng đều, không có tình trạng nước yếu ở cuối nguồn. Công trình trên đã góp phần giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm sức lao động của nông dân. 

Công trình nước tưới tiết kiệm ở xã Thái Tân được UBND tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 2020 với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.  

PV