Xử lý cấp bách 3 sự cố đê điều

THỨ TƯ, 22/06/2022 09:49:43

UBND tỉnh vừa quyết định giao nhiệm vụ xử lý cấp bách 3 sự cố đê điều với tổng kinh phí 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cho Chi cục Thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư.

4 tỷ đồng để xử lý sự cố sạt lở kè Thanh Kỳ thuộc đê hữu sông Thái Bình (Tứ Kỳ). 2 sự cố sạt lở kè: Tường Vu ở đê tả sông Rạng (Kim Thành) và Ba Kèo thuộc đê tả sông Kinh Thầy (Chí Linh), kinh phí xử lý mỗi sự cố là 7 tỷ đồng. Đây là những sự cố đê điều nguy hiểm, các địa phương đã xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm. Tuy nhiên, nếu không được xử lý bằng biện pháp công trình sẽ gây mất an toàn đê điều.

Thời gian hoàn thành việc xử lý các sự cố trước ngày 31.12.
NGUYỄN MƠ