Hải Dương xếp thứ 7 toàn quốc về số giao dịch trên sàn thương mại điện tử

THỨ SÁU, 23/09/2022 15:42:39

Với nhiều biện pháp tích cực, Hải Dương đã đạt thứ hạng cao về số giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Qua rà soát của Sở Thông tin và Truyền thông, đến ngày 19.9, Hải Dương có 108.983 hộ sản xuất nông nghiệp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, 157.566 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, 1.544 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử. Số giao dịch trên sàn thương mại điện tử là 30.473, xếp thứ 7 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố.

Để đạt được kết quả này, tỉnh ký kết giao thương tiêu thụ vải thiều và sản phẩm tiêu biểu qua các sàn thương mại điện tử. Các doanh nghiệp xuất khẩu cung ứng vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh ký kết, liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Qua đó đẩy mạnh tiêu thụ kết nối vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử, trên các kênh thông tin truyền thông đa phương tiện phù hợp xu thế thời đại 4.0.

PV