Gia Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới

THỨ NĂM, 20/08/2020 07:10:20

Ngày 19.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg công nhận huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Gia Lộc đã hình thành 64 vùng chuyên canh rau màu với tổng diện tích hơn 800 ha và 60 vùng lúa chất lượng cao với tổng diện tích hơn 1.300 ha. Các vùng chuyên canh này đã góp phần đưa giá trị bình quân trên một ha đất canh tác đạt 224 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 51,61 triệu đồng/năm, tăng 37,81 triệu đồng/người so với năm 2010.

Trong những năm qua, toàn huyện đã huy động hơn 2.324 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Tất cả 92,609 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa. 100% đường trục thôn được bê tông hóa với tổng 180,217 km. Tất cả đường ngõ xóm được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa. 61/71 trường học của huyện đạt chuẩn quốc gia…

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Gia Lộc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

PV