Hiệu quả kinh tế vùng chuyển đổi cao gấp 4-6 lần cấy lúa

THỨ NĂM, 30/01/2020 09:04:20

​Năm 2019, toàn tỉnh chuyển đổi trên 569 ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, đạt trên 68% kế hoạch đề ra.


Diện tích chuyển đổi cho hiệu quả kinh tế cao gấp 4-6 lần so với cấy lúa 
Trong đó 21 ha được chuyển đổi sang trồng ổi, 5 ha trồng quất, 4,5 ha trồng vải, 3,5 ha trồng nhãn, còn lại là các cây trồng khác.

Một số địa phương làm tốt việc chuyển đổi như thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh, các huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng, Thanh Miện... Theo tính toán, sau khi chuyển đổi, hiệu quả kinh tế sẽ cao gấp 4-6 lần so với cấy lúa. Tại một số nơi đã chuyển đổi, giá trị sản xuất 1 ha ổi đạt từ 285-350 triệu đồng/năm, na từ 300-380triệu đồng/năm, cam Canh từ 300-500 triệu đồng/năm...
PV