Huyện Bình Giang đạt chuẩn nông thôn mới

THỨ NĂM, 30/07/2020 07:36:19

Ngày 29.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1138/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trong 5 năm gần đây, các xã ở Bình Giang đã đầu tư hơn 1.560 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện là 290 tỷ đồng; ngân sách xã gần 670 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa hơn 600 tỷ đồng.

Đến năm 2019, 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này vượt mức chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra (chỉ tiêu đến năm 2020 có 75-80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Bình Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

HN