Thanh Miện bảo đảm các tiêu chí huyện nông thôn mới

THỨ BẢY, 27/06/2020 14:33:54

Huyện Thanh Miện đã cơ bản đạt tất cả 9 tiêu chí huyện nông thôn mới.


Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương đề nghị huyện Thanh Miện sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 27.6, đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương dẫn đầu kiểm tra, đánh giá trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị huyện Thanh Miện đạt chuẩn NTM.
       
Đoàn công tác đã đến khảo sát cơ sở vật chất một số trường học, doanh nghiệp, nhà văn hoá, bể bơi công cộng, mô hình HTX, bãi rác tập trung tại các xã Lam Sơn, Lê Hồng, Đoàn Kết, Phạm Kha, Đoàn Tùng, thị trấn Thanh Miện...

Những năm qua, huyện Thanh Miện không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu đạt bộ tiêu chí huyện NTM năm 2020. Gần 10 năm qua, huyện đã đầu tư hơn 2.822 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là 428 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 384 tỷ đồng, còn lại do nhân dân, doanh nghiệp đóng góp. Tất cả 17 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm...

Với những kết quả trên, đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Miện đạt được trong phong trào xây dựng NTM. Huyện đã cơ bản đạt tất cả 9 tiêu chí huyện NTM. Đoàn đề nghị huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, quan tâm cải thiện môi trường, xử lý rác thải, ao bơi vệ sinh, trường học và sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 

ĐQ