Khắc phục hàng tre chắn sóng bị phá hoại ở xã An Bình

THỨ HAI, 18/04/2022 12:35:16

 Ngày 13.4, Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách phối hợp UBND xã An Bình kiểm tra, đánh giá tình trạng hàng tre chắn sóng tại đê hữu sông Kinh Thầy thuộc xã An Bình (Nam Sách).


6 khóm tre bị táp cành lá được tưới nước dưỡng, bón phân đạm để phục hồi

Qua kiểm tra đã xác định khu vực hàng tre bị phá hoại nằm từ km 12 + 950 - km 13 + 015. Có 8 khóm tre bị ảnh hưởng gồm 2 khóm bị cháy rụi hoàn toàn và 6 khóm bị táp cành, táp lá có thể phục hồi được. Một số khóm tre vừa bị đốt, vừa bị chặt hạ. Sau khi đánh giá mức độ thiệt hại, Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách đã phối hợp UBND xã An Bình huy động máy móc, nhân lực triển khai khắc phục những khóm tre bị hư hại. Đến 22 giờ cùng ngày, khu vực 2 khóm tre cháy rụi đã được bổ sung thêm đất đắp ụ luống và trồng mới thay thế; 6 khóm bị táp cành lá được tỉa bớt cành khô và tưới nước dưỡng, bón phân đạm.  


2 khóm tre bị cháy rụi hoàn toàn đã được trồng thay thế

Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách đã cử nhân công chăm sóc để tre phục hồi nhanh và đề nghị UBND xã An Bình tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ hàng tre nói riêng và các công trình đê điều nói chung.


Đến 22 giờ ngày 13.4, công tác khắc phục hàng tre bị phá hoại cơ bản hoàn thành

Trước đó, ngày 13.4, báo Hải Dương đăng ý kiến bạn đọc "Phá hoại hàng tre chắn sóng ở xã An Bình".

PHẠM TUYẾT