Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Hanh (cũ) chưa được hưởng chế độ sau sáp nhập xã

THỨ TƯ, 05/10/2022 10:00:41

Hiện ông Phí Công Đế, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Hanh (cũ), là trường hợp cán bộ dôi dư sau sáp nhập duy nhất của huyện Ninh Giang chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh.


Đơn đề nghị cho hưởng chính sách của ông Phí Công Đế

Báo Hải Dương nhận được đơn đề nghị của ông Phí Công Đế, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Hanh (cũ) nay là xã Tân Quang (Ninh Giang), phản ánh việc chưa được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 13.12.2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác ở cấp xã trên địa bàn tỉnh khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 25).

Theo phản ánh của ông Đế, trước ngày 1.12.2019, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Hanh. Ngày 1.12.2019, hai xã Hoàng Hanh, Quang Hưng sáp nhập vào xã Tân Quang thành xã Tân Quang theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16.10.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hải Dương. Việc sáp nhập khiến cho nhiều vị trí thừa cán bộ, ông đã được tổ chức, lãnh đạo địa phương động viên nghỉ việc và chờ chế độ của tỉnh. Ông đã đồng thuận nghỉ việc. Đến hết tháng 11.2019, ông Đế có 17 năm 10 tháng tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ điểm a khoản 2 điều 2 của Nghị quyết số 25, ông thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một lần cho thời gian còn thiếu để tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Ông Đế cho biết sau khi có Nghị quyết 25, từ năm 2020 đến nay, ông đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, huyện Ninh Giang xem xét giải quyết chế độ.

Ông Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho biết từ đầu năm 2020 đến tháng 7.2022, địa phương đã nhiều lần có tờ trình gửi UBND huyện Ninh Giang, Phòng Nội vụ, các đơn vị liên quan xem xét quyết định để ông Đế được hưởng chính sách hỗ trợ khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang cho biết sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của ông Phí Công Đế, tờ trình của UBND xã Tân Quang, tháng 4.2020, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu lãnh đạo UBND huyện trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ đối với ông Đế nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến giải quyết hồ sơ của tỉnh. Ngày 4.10.2021, huyện Ninh Giang tiếp tục có tờ trình đề nghị cho hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 25 đối với 4 trường hợp là cán bộ xã đã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có ông Đế. Ngày 15.4.2022, UBND tỉnh có quyết định về giải quyết chế độ đối với cán bộ thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị quyết số 25 song không có trường hợp của ông Đế. Để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác ở cấp xã, Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang tiếp tục tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét giải quyết chế độ cho ông Đế theo quy định.

Vẫn theo ông Hải, từ ngày 1.12.2019, bộ máy hành chính mới của các xã thuộc diện sáp nhập bắt đầu đi vào hoạt động, việc giải quyết, bố trí sắp xếp cán bộ tại các xã này được thực hiện trước đó. Tuy nhiên, Nghị quyết số 25 mới ban hành ngày 13.12.2019 và từ ngày 23.12.2019 mới có hiệu lực. Đây cũng là một trong những khó khăn cho địa phương khi kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết chế độ chính sách cho những cán bộ thuộc diện dôi dư.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) cho biết qua xem xét tờ trình, hồ sơ đề nghị giải quyết cho hưởng chính sách hỗ trợ đối với ông Đế của UBND huyện Ninh Giang, căn cứ điểm b khoản 2 điều 1 của Nghị quyết số 25 thì đối tượng áp dụng được Ban Thường vụ cấp huyện có chủ trương cho nghỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp huyện quản lý, UBND cấp huyện có chủ trương cho nghỉ công tác đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc cấp ủy cấp xã quản lý. Đối chiếu với quy định, hồ sơ của ông Đế không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho ông nghỉ công tác theo quy định. Sở Nội vụ đã trả lại hồ sơ để UBND huyện Ninh Giang hoàn thiện bảo đảm theo quy định.

Hiện ông Phí Công Đế là trường hợp cán bộ dôi dư sau sáp nhập duy nhất của huyện Ninh Giang chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 25.
TRƯƠNG HÀ