Quyết định thu hồi diện tích canh tác nhỏ lẻ sau giải phóng mặt bằng ở Cẩm Giàng

THỨ NĂM, 08/12/2022 13:20:04

Các thửa đất thuộc quyền sử dụng của 9 hộ dân xã Tân Trường (Cẩm Giàng).

>>> Thu hồi nốt diện tích canh tác nhỏ lẻ sau giải phóng mặt bằng ở Cẩm Giàng

UBND tỉnh vừa chấp thuận thu hồi 663 m2 đất canh tác bị thu hẹp ở xã Tân Trường (Cẩm Giàng) nhằm giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu công nghiệp Tân Trường (mở rộng) tại xã Tân Trường theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Giàng.

UBND tỉnh thống nhất phương án UBND huyện Cẩm Giàng thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với 663 m2 đất nông nghiệp tại xã Tân Trường, thuộc các thửa đất số 62 và 179 ở tờ bản đồ số 6; các thửa số 112, 167, 369, 426, 108 và 224 ở tờ bản đồ số 10; thửa 107 ở tờ bản đồ số 5 để giao UBND xã Tân Trường quản lý theo quy định. Các thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của 9 hộ dân xã Tân Trường. 

Các thửa đất này nhỏ hẹp, chéo hoặc méo, khó canh tác. Người dân đã kiến nghị Nhà nước thu hồi những diện tích đất trên.

Ngày 1.11, báo Hải Dương đã đăng ý kiến bạn đọc "Thu hồi nốt diện tích canh tác nhỏ lẻ sau giải phóng mặt bằng ở Cẩm Giàng" phản ánh nội dung trên.
TL