Sớm kiện toàn Chi bộ thôn Bồ Nông

THỨ NĂM, 02/06/2022 11:02:38

Được biết, Đảng ủy xã Tuấn Việt đang bồi dưỡng, tạo nguồn một số quần chúng để phát triển đảng viên, đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thành lập được chi bộ ở đây.

>>>  Bồ Nông là thôn duy nhất trong tỉnh chưa có chi bộ
 

Đường trục chính vào thôn Bồ Nông. Thôn này nằm ở vùng bãi ngoài đê tả sông Kinh Môn

Ngày 31.5, báo Hải Dương có tin “Bồ Nông: Thôn duy nhất trong tỉnh chưa có chi bộ”. Theo đó, thôn Bồ Nông ở xã Tuấn Việt (Kim Thành) hiện chưa có chi bộ, cũng chưa có đảng viên. Đây là một chuyện lạ trong tỉnh. Người ta cứ tưởng rằng chỉ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo mới có chuyện này. Ngoài các nguyên nhân khách quan là thôn này ít dân, cách khá xa trung tâm xã, muốn qua đây phải đi đò, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên khó khăn… thì cũng cần nhìn nhận nguyên nhân chủ quan dẫn tới chưa có chi bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua, Trung ương đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, trong đó đề ra phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên” và mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu 100% số thôn, bản có đảng viên; đến năm 2030 tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trong cả nước có chi bộ.

Được biết, Đảng ủy xã Tuấn Việt đang bồi dưỡng, tạo nguồn một số quần chúng để phát triển đảng viên, đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thành lập được chi bộ ở đây.

Thiết nghĩ, việc thành lập Chi bộ thôn Bồ Nông cần được thực hiện sớm hơn so với mục tiêu Đảng ủy xã Tuấn Việt đề ra, để có cơ sở chính trị cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng… ở thôn này.
TUẤN NGUYÊN (Kim Thành)