Việc thu tiền trông ô tô vào tham quan đền Bia, đền Sượt đã đúng giá quy định

CHỦ NHẬT, 29/01/2023 17:52:13

Việc thu tiền trông giữ ô tô tham quan đền Bia, đền Sượt đã được chấn chỉnh.


Giá vé tại Đền Bia (Cẩm Giàng) đã được ghi đầy đủ

Ngày 28.1, báo điện tử Hải Dương có đăng ý kiến “Thu tiền trông giữ ô tô tham quan đền Bia, đền Sượt không đúng quy định”. Sáng 29.1 chúng tôi đã khảo sát lại và thấy tình trạng thu tiền sai quy định đã được khắc phục.


Việc hướng dẫn xe vào bãi đỗ Đền Bia được hướng dẫn chu đáo

Cụ thể vé xe ô tô vào tham quan được thu tại 2 điểm trên là 15.000 đồng/xe, giảm 5.000 so với trước khi báo phản ánh. Thông tin trên vé tại Đền Bia (Cẩm Giàng) đã được ghi đầy đủ giá vé, biển số xe và ngày, tháng vào gửi. Tại đền Sượt (TP Hải Dương) không còn tình trạng xe đỗ dọc đường cũng bị thu tiền. 

ĐỨC THÀNH (TP Hải Dương)