Mới xử lý 6% số xe tự chế

THỨ TƯ, 09/05/2018 13:58:51

Toàn tỉnh hiện còn khoảng 2.300 xe 3 bánh, 4 bánh tự chế. Trong đó có 23 xe chở rác, 119 xe chở học sinh, chở người, 33 xe chở nông sản, trên 2.100 xe chở vật liệu xây dựng, hàng hóa...

Tất cả đều là xe sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu trái phép nên không được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường; không được đăng ký, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường... Các địa phương có nhiều lượng xe 3 bánh, 4 bánh tự chế là Bình Giang (350 xe), Cẩm Giàng (317 xe) và Thanh Miện (246 xe).

Theo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, đến nay các cơ quan chức năng, các địa phương mới xử lý được khoảng 6% tổng số phương tiện tự chế. UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 31.12.2017 phải xử lý dứt điểm xe 3 bánh, 4 bánh tự chế lưu thông trên quốc lộ, đường tỉnh, nội thành, nội thị (trừ xe thu gom rác, phương tiện đi lại của thương binh, người khuyết tật).
PV