An toàn trẩy hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ HAI, 14/02/2022 17:35:56

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 10 - 23 tháng giêng âm lịch.

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay được Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chủ động xây dựng phương án tổ chức linh hoạt, phù hợp tình hình dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho du khách.

Tại các di tích, thành viên các tổ "An toàn Covid" thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 10 - 23 tháng giêng âm lịch. Lễ hội chỉ tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân, không tổ chức phần hội.

Phong cảnh sơn thủy hữu tình khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn

Du khách trẩy hội mùa xuân đều có ý thức đeo khẩu trang

Du khách vào tham quan di tích phải khai báo y tế và sát khuẩn tay

Số đông du khách đến trẩy hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc là người trong tỉnh

Du khách nêu cao ý thức thực hiện thông điệp 5K cả khi chụp ảnh lưu niệm

Xin chữ đầu xuân tại Đền thờ Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Tổ an toàn covid Ban quản lý di tích tuyên truyền trực tiếp, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế
THÀNH CHUNG