[Video] Độc đáo rước cỗ Lễ hội chùa Minh Khánh

THỨ BẢY, 26/11/2022 18:26:04

Từ sáng sớm ngày 23.11 (tức ngày 30.10 âm lịch), người dân 9 khu dân cư của thị trấn Thanh Hà đã tề tựu tại quảng trường Thanh Bình chuẩn bị cho lễ rước cỗ vào chùa.