Đốt cỏ hay cây?

THỨ BẢY, 18/03/2023 11:59:18

Đốt cỏ đốt cả cây xanh tại chân cầu vượt Thống Nhất, đoạn quốc lộ 37 tiếp giáp thị trấn Gia Lộc.

Ảnh chụp lúc 16 giờ 30 ngày 17.3
Ảnh: ĐỖ GIA