​Đốt rác đốt cả cây xanh

THỨ TƯ, 29/12/2021 08:16:39

Ảnh chụp lúc 7 giờ 45 ngày 28.12 tại km12+100 đến km 12+800 đường 389B qua thị xã Kinh Môn.
Ảnh: ​TRANG LÂM