Đường thành sân phơi

THỨ BA, 28/06/2022 07:32:26

Đường dẫn lên cầu Triều (Kinh Môn) thành sân phơi thóc.


 Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 26.6
Ảnh: QUẢNG THANH