"Hung thần" trên đường

THỨ SÁU, 14/01/2022 15:55:17


"Hung thần" trên đường 390B đoạn qua xã Cẩm Chế (Thanh Hà). Ảnh chụp lúc 8 giờ 40 ngày 14.1

HOÀNG QUÂN