Nilon vướng cột điện dễ gây sự cố

THỨ HAI, 18/10/2021 09:35:13

Ảnh chụp lúc 10 giờ 30 ngày 17.10 tại khu vực đường dẫn cầu đường sắt Phú Lương (TP Hải Dương)
Ảnh: NHƯ THÀNH