Nông dân Nam Sách tất bật thu hoạch lúa xuân

THỨ NĂM, 23/06/2022 21:49:43

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Nam Sách gieo cấy gần 4.200 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 66,3% diện tích.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đến ngày 22.6, nông dân trong huyện đã thu hoạch được 45% diện tích. Lúa xuân năm nay sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất bình quân đạt 66 tạ/ha.

Từ ngày 17.6 đến 22.6, xã An Lâm đã thu hoạch được 80% diện tích và dự kiến sẽ gặt xong trong một vài ngày tới. Vụ xuân này, nông dân trong xã gieo cấy chủ yếu các giống lúa như TBR 225, Thiên ưu, TBR 279, 502… năng suất đạt từ 64-67 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm trước 3 tạ/ha

Các chủ máy gặt ở xã Đồng Lạc làm từ sáng sớm tới tối muộn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa cho bà con nông dân

Người dân huy động xe tải, xe ba gác, xe kéo… vận chuyển thóc
KIM ÁNH