Viết sai tên danh nhân

THỨ SÁU, 31/03/2023 10:06:39

Tên danh nhân viết bị sai. Anh chụp sáng 30.3 tại phố Phan Chu Trinh (TP Hải Dương)