​Xe tự chế nghênh ngang trên quốc lộ 5

THỨ NĂM, 25/11/2021 09:15:57

Xe tự chế nghênh ngang trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Lai Vu (Kim Thành)


Ảnh chụp lúc 16 giờ 30 ngày 23.11 
Ảnh: HOÀNG QUÂN