Phấn đấu đến năm 2025 có trên 38% số dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao

THỨ BA, 21/09/2021 10:00:47

Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 có trên 38% số dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và đạt 42% vào năm 2030.

100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Đó là một số mục tiêu quan trọng được nêu trong kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Để đạt mục tiêu trên, các địa phương cần dành quỹ đất để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ người dân luyện tập. Quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu, đại hội thể dục thể thao để tạo động lực thi đua; khuyến khích phong trào luyện tập thể thao theo gương Bác...
 
PV