Chí Linh tọa đàm về đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ

THỨ TƯ, 18/11/2020 18:30:24

Ngày 18.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Chí Linh tổ chức tọa đàm với chủ đề tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ. 


Gần 200 cán bộ trực tiếp làm công tác mặt trận tham gia buổi tọa đàm

Đây là hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam, thu hút gần 200 cán bộ trực tiếp làm công tác MTTQ của thành phố và các xã, phường tham gia.

Hầu hết các ý kiến tham gia tọa đàm đều khẳng định hoạt động của MTTQ các cấp thành phố đã từng bước được cải thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng. Nhưng cũng có ý kiến thẳng thắn thừa nhận, vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ còn hạn chế.

Một số ý kiến đề xuất, trong điều kiện mới hiện nay MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, thường xuyên lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, yêu cầu chính đáng của nhân dân, bám sát phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân được thụ hưởng”. Không ngừng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân, đăng tải tin, bài thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... 

THÀNH LONG