Khai mạc kỳ thi tuyển công chức

THỨ TƯ, 21/04/2021 16:41:21

Thí sinh dự thi trong ngày 22.4, chia thành 4 ca thi. Dự kỳ thi có 252 thí sinh đủ điều kiện.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ thi
Chiều 21.4, Hội đồng Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính tỉnh khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính tỉnh dự.

252 thí sinh đủ điều kiện được chia thành 4 ca, thi trong ngày 22.4. Thí sinh phải tham gia 2 vòng thi, trong đó vòng 1 thi trắc nghiệm (trên máy tính) về kiến thức chung và ngoại ngữ; vòng 2 (thi viết) môn nghiệp vụ chuyên ngành. Các thí sinh thi đỗ vòng 1 mới được thi vòng 2, theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 8.5 tới.

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi
Theo kế hoạch, hội đồng sẽ tuyển dụng 131 chỉ tiêu liên quan đến các vị trí việc làm ở một số sở, ngành, UBND cấp huyện. Tỷ lệ chọn là 1,9 người lấy 1 người.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thí sinh, cán bộ, giám thị làm công tác tổ chức thi, coi thi chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế thi nhằm góp phần tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. 
PV