100 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

THỨ BA, 12/10/2021 15:54:29

100 học viên của  TP Hải Dương đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021.


Đại diện Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TP Hải Dương trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong 12 ngày, 100 học viên là trưởng, phó các phòng ban, ngành; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã của TP Hải Dương đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 3) năm 2021. Các học viên được học tập, nghiên cứu 15 chuyên đề cơ bản về kiến thức quốc phòng và an ninh tập trung vào các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Từ tháng 9 đến nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 400 người thuộc đối tượng 3 và 4. Kết quả, 100% học viên đều đạt loại khá, giỏi.

PV