Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022

THỨ SÁU, 24/06/2022 09:26:03

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay 24.6, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

>>> Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng


Mời quý vị và các bạn nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; đồng thời nhanh chóng đưa nguồn lực đầu tư công vào thực hiện, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ đề của năm 2022 là: Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 là những tín hiệu khả quan, là nền tảng, động lực để tỉnh tiếp tục phát triển đúng hướng. Tuy nhiên, giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng... tăng cao sẽ tạo những khó khăn, áp lực lớn đối với các mục tiêu phát triển năm 2022 của tỉnh, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 và việc thực hiện đầu tư đối với những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án, các lĩnh vực đầu tư được HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành trong giám sát, thẩm tra, đôn đốc thực hiện các công việc. Nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua để theo kịp với thực tế đời sống, kinh tế-xã hội. Trong các hoạt động nghị trường cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các ứng dụng hiện đại để đổi mới sáng tạo, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số...

PV