Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng

CHỦ NHẬT, 05/12/2021 15:19:31

Trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, cử tri trong tỉnh ý kiến, kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề quan trọng.

Cử tri trong tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hỗ trợ vùng sản xuất chuyên canh

Sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hỗ trợ vùng sản xuất chuyên canh, nhất là các mô hình sản xuất theo quy trình hữu cơ, phù hợp với đặc trưng của từng vùng; đề nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch vùng huyện để địa phương làm cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí còn lại cho nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai từ vụ mùa năm 2018. Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp đường giao thông, đường điện vùng nuôi rươi, nuôi cáy.

Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị nâng mức cấp bù thủy lợi phí cho cây mầu vụ đông; đẩy nhanh thực hiện dự án quy hoạch nuôi thủy sản đầm trũng trên 50 ha thuộc khu dân cư Thượng Chiểu, phường Tân Dân. Cử tri nhiều địa phương đề nghị xem xét điều chỉnh nâng mức quy định diện tích tối đa xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giải quyết tình trạng nhiều dự án thuê đất nhưng bỏ hoang không sử dụng nhiều năm tránh gây lãng phí, trong khi nông dân thiếu đất sản xuất. Nâng mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp. Có cơ chế và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho địa phương thực hiện xử lý đất dôi, dư xen kẹt. Cử tri huyện Nam Sách, Bình Giang đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Cử tri các địa phương đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ thả cá trên sông, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xả thải ra môi trường tại thị xã Kinh Môn, các huyện Gia Lộc, Bình Giang...

Quan tâm chăm sóc người có công

Cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, giải quyết chế độ cho những người tham gia dân công hỏa tuyến và tham gia kháng chiến còn tồn đọng sau chiến tranh; hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thanh niên xung phong; nâng mức hỗ trợ tiền hương khói thờ cúng liệt sỹ.

Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ việc làm và đời sống cho công nhân, nông dân, người lao động; miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cử tri huyện Tứ Kỳ, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho địa phương. Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho tổ "Covid cộng đồng". Cử tri TP Hải Dương đề nghị ưu tiên hỗ trợ đặc biệt đối với thành viên tổ "Covid cộng đồng" bị lây nhiễm Covid-19. Cử tri huyện Gia Lộc, Kim Thành đề nghị có hướng dẫn cụ thể quy định, phân công nhiệm vụ đối với chức danh cán bộ y tế thôn cho phù hợp và chi trả phụ cấp cho chức danh này. Cử tri huyện Nam Sách đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng... 

Cử tri TP Hải Dương kiến nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng trung tâm dưỡng lão để chăm sóc người cao tuổi. Cử tri huyện Thanh Miện, Thanh Hà đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn, khu dân cư.

Trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Cử tri kiến nghị tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tư, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tổ chức tín dụng đen, nhất là trong dịp cuối năm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và tăng cường các biện pháp ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội.

Cử tri các địa phương kiến nghị tỉnh có biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá cả thị trường; có cơ chế điều tiết giá các mặt hàng phục vụ sản xuất, sinh hoạt giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh và chuẩn bị tết Nguyên đán.

Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý các doanh nghiệp hoạt động không đạt tiêu chí đánh giá tác động môi trường. Các trạm quan trắc môi trường tự động thường xuyên kiểm tra, cập nhật mức độ, chất lượng không khí trên hệ thống thông tin đại chúng.

Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân. Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng hoạt động kém hiệu quả, không thực hiện chi trả lương, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cử tri TP Hải Dương đề nghị di rời các nhà máy ra khỏi khu vực nội thành...

PV